सोडियम polyacrylate

सोडियम polyacrylate

  • सोडियम Polyacrylate

    सोडियम Polyacrylate

    Cas:९००३-०४-७
    रासायनिक सूत्र:(C3H3NaO2) n

    सोडियम polyacrylate एक नयाँ कार्यात्मक बहुलक सामग्री र महत्त्वपूर्ण रासायनिक उत्पादन हो।ठोस उत्पादन सेतो वा हल्का पहेंलो ब्लक वा पाउडर हो, र तरल उत्पादन रंगहीन वा हल्का पहेंलो चिपचिपा तरल हो।एक्रिलिक एसिड र कच्चा मालको रूपमा यसको एस्टरहरू, जलीय समाधान पोलिमराइजेशन द्वारा प्राप्त।गन्धविहीन, सोडियम हाइड्रोक्साइड जलीय घोलमा घुलनशील, र क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड र म्याग्नेसियम हाइड्रोक्साइड जस्ता जलीय समाधानहरूमा अवक्षेपित।